Mustafa Kemal ve Adana

Comments

Ah Atamm, bir olsaydın bugün. Ne güzel bir resim. Ne de yakışıyor gittiği heryere. O ne güzel nur yüz. Hangi liderde gördünüz bu yakışıklı ve karizmatik duruşu. Dış içi yansıtıyor.
Mollalara özenenler bir de o pejmurde duruşlu ülke liderlerine baksınlar.

Ziyaretçi
21 July, 16:42

burası adanamı

Ziyaretçi
23 March, 17:17

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options