Kırık Kilise

Şarköyü'nde bulunan tarihi Kırık Kilise, Tufanbeyli ilçesinde bulunmaktadır.

Comments

Resim için teşekkürler. Ancak resimdeki yapı kiliseden çok antik yunan veya roma dönemi tapınaklara benziyor ve muhtemelen de öyledir. Sonradan kilise olarak kullanılmış olabilir. Ne olursa olsun güzel bir yapı ve görmeye değermiş doğrusu.

Ziyaretçi
21 July, 16:21

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options