Akyatan Kuş Cenneti

Akyatan Kuş Cenneti, Adana merkez'e 40km uzaklıktadır.

Comments

Termik santral, nükleer santral olmazsa enerji açığımız olur yaşayamayız düşüncesi insanlara dikte edilmiş ve programlanmış bir düşüncedir. Bu doğa düşmanı teknolojiler olmadan daha sağlıklı yaşarız. Hem de güneş ve rüzgardan elektrik üretmek te mümkün zaten. Yeterli gelmez diyenler yanılıyorlar. Bu güzel doğayı korumak herkesten önce yöre halkının sorumluluğunda. Biz yöremizi korumaya istekli olmazsak Ankara veya ,istanbuldan karar verenler buraların doğasına hiç te acımazlar. Ne de olsa siyasi çıkarlar önce gelir.

Ziyaretçi
21 July, 16:36

termik santral yapıldığında bu güzellik yok olacak...duyarlı olalım ve karşı çıkalım.
suat çavuşoğlu

Ziyaretçi
21 July, 16:02

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options