Aşk Sözleri

Yazan : William Shakespeare
Uyarlayan & Yöneten : Kemal Kocatürk
Dekor & Giysi Tasarımı : Şirin Dağtekin
Işık Tasarımı : Kemal Kocatürk
Müzik : Ayça Kocatürk
Koreografi : Salima Sökmen

“Aşk Sözleri”, insanoğlunun binlerce yıldır tartıştığı ve bir sonuca varamadığı aşk kavramını Shakespeare’in izinde yeniden tartışmaya açtı. Aşk kavramını, Shakespeare’in en tanınmış eserlerinden “Romeo ve Juliet”, “Hırçın Kız”, “Othello”, “III. Richard”, “Kısasa Kısas”, “Macbeth”, “Hamlet” ve “Bahar Noktası” üzerinden bir kez daha irdelemeyi seçerken şiirin, felsefenin, edebiyatın, müziğin ve dansın da yardımıyla aşkı görünür kılmayı hedefledi.

Organizatör: 
Asya Prodüksiyon

Comments

çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim.

Huzurevi (not verified)
30 March, 22:40

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options