Tufanbeyli

Tufanbeyli ilçesi Adana ilinin ilçeler arasında il merkezine en uzak konumdadır. Tufanbeylinin Adana’ya olan uzaklığı 196 km’dir Doğusunda Kahramanmaraş (Göksün ilçesi), batısında Kayseri ili (Develi ve Tomarza ilçeleri), Güneyinde Saimbeyli, Kuzeyinde ise Kayseri (Sarız ilçesi) bulunur.

Yüzölçümü 964 km²'dir, nüfus yoğunluğu yaklaşık 25 kişi/km²'dir. Coğrafi yapısı itibariyle bağlı olduğu Adana ve komşu illere çok uzaktır. Adana'ya 196, Kayseri'ye 178 ve Kahramanmaraş'a 160 km uzaklıktadır. Rakım 1.474 m civarındadır. İlçenin nüfusu 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre 20.171'dir. Bunun 5.332'si ilçe merkezinde, 14.839'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. İlçe nüfüsunun büyük çoğunluğu çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır

Tufanbeyli ilçesi 23 Nisan 1958'e kadar "Höketçe" adıyla bir bucak merkezidir. Bu tarihlerde Saimbeyli ilçesinden ayrılarak "Mağara" adını almış ve ilçe olmuştur. 1967 yılına kadar bu isimle belediye teşkilatı bünyesinde kalan ilçenin adı, belediye meclisinin teklifi ve TBMM'nin kabulü ile Kurtuluş Savaşı sırasında bölgede Kuvay-ı Milliye birliklerine önderlik yapmış olan Osman Tufan Bey'e duyulan büyük saygı dolayısıyla "TUFANBEYLİ" olarak değiştirilmiştir.

Tufanbeyli’de bulunan kalıntılar, bu ilçenin Hititler döneminden günümüze kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Şar Harabeleri, Doğanbeyli ve Han yeri yolundaki anıtlar, höyükler Hitit dönemi özelliklerini ve motiflerini yansıtarak günümüze kadar gelmişlerdir. Bölgede Roma ve Bizans dönemlerinden kalma eserlerde mevcuttur. Şu an ilçe merkezinin bulunduğu yere daha sonraları Türk boyları yerleşmiş ve büyümüşlerdir.

Adana’nın önemli ören yerlerinden olan Şar Örenyeri Tufanbeyli ilçesinin 20 km. kuzeydoğusunda, Kayseri il sınırının birkaç kilometre güneyindeki Şar Köyündedir. Kilikya Komanası" olarak bilinen bu yere Hititler'in kralları gelerek burada dini ayinlere katılırlardı. Bu dini merkezde başrahibin emrinde kadın ve erkek olarak 6 kişi hizmet görürdü. Hitit ana tanrıçası "MağdaMater" için düzenlenen törenlerin en büyüğü burada yapılırdı. Romalılar döneminde, Hieropolis ve Comana adları ile tanınan bu kente, Türkler "Şar" adını vermişlerdir.

Burada yapılan kazılar özellikle Hitit tarihini aydınlatmıştır. Romalılar'dan kalma yapıtlar eski durumlarını korumaktadır.

Tufanbeyli hakkında yapılan yorumlar