Seyhan

Seyhan ilçesi Adana ilinin dört merkez ilçesinden biridir. İlçenin Doğusunda Yüreğir, Batısında Tarsus, Kuzeyinde 2009 yılında Seyhan'dan ayrılarak yeni belediye olan Çukurova ilçesi, Güneyinde ise Karataş ilçesi yer almaktadır. Denizden 40 km içeride kurulan Adana ili, Seyhan nehrinin iki yakasına yayılmıştır. Batı yakasında Seyhan, Doğu yakasında ise Yüreğir ilçeleri yer almaktadır.

İki ilçe M.Ö. 6. yüzyılda yapılmış 317 m uzunluğunda 21 gözlü tarihi Taşköprü ile birbirine bağlamıştır. 1950 den sonra kentin hızla sanayileşmesi, ovalık alanda baraj ve sulama kanallarıyla sulu tarıma geçilmesi ve buna bağlı tarımın özelliklede yüksek nitelikli pamuk tarımının yapılması hızlı bir nüfus artışını beraberinde getirmiştir. Nüfus artışı özellikle konut sorunu ve gecekondulaşmayı artırmışsa da son yıllarda ilçenin kuzey kesimlerinde yürütülen "Kuzey Adana" uydu kent projesiyle planlı kentleşme gelişmektedir.

Coğrafi Yapı

İlçenin bulunduğu alan, Seyhan Irmağının taşıdığı alüvyonlardan oluşmuştur. Pleistosenden başlayarak (4. Jeolojik Zaman başları) oluşan delta bugün üç taraca halinde uzanır. Kıyıda lagünler ve kumul setleri yer almaktadır. Seyhan Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. En sıcak ay ortalaması 28,1 °C, en soğuk ay ortalaması 9,3 °C'dir Bu güne kadar saptanan en yüksek sıcaklık 1958 yılı 24 Ağustosunda 45,6 °C, en düşük sıcaklık 1964 yılı 20 Ocak tarihinde 8,4 °C'dir. Yıllık yağış tutarı 647 mm'dir. Bu miktarın yaklaşık yarısı kışın alınırken, % 4'ü yazın, geri kalanı ilkbahar ve sonbaharda alınır. Yaz mevsimindeki nem oranı oldukça fazladır. Bu bunaltıcı sıcaklar ‘yaylaya çıkma' geleneğini beraberinde getirmiştir. Doğal bitki örtüsü 1.500 m yükseltiye kadar bodur makilerdir. Denize yakın bölgelerde kumcul ve tuzcul bitkilere de rastlanır.

Tarihçe

Adana ilinin tarihi ilk çağlara (M.Ö. 3000) yıllarına kadar uzanmaktadır. Adana'nın Seyhan Nehri kıyısına bir konak yeri olarak kurulduğu tahmin edilmektedir. Adana'ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu'nun en köklü medeniyetlerinden olan Hititlerin Kava Kitabelerinde rastlanmaktadır. Bu kabilelerdeki bir yazıtta Adana ve çevresinden URU ADANIA (Adana Beldesi) olarak bahsedilmektedir. İlçeye M.Ö. yaşayan kavimlerece DANUNA ismi verildiği kayıtlarda mevcuttur. Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs'ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına savaşarak gelmişler, Adanus adını kendi kurdukları şehre vermiştir. Seyhan Nehri de Sarus adını almıştır. Hitit etkisinde kalan Fenikeliler, tarım ve bitki tanrılarının ismi olan ADONİS'i bereketli topraklarından dolayı Adana'ya isim olarak vermiştir.

Sanayi ve Ekonomi

Seyhan ekonomisine katkıda bulunan tahıl türleri arasında en çok buğday, arpa, yulaf ve pirinç yer almaktadır. Sanayi bitkileri arasında pamuk başta gelir. Yağ bitkilerinden pamuk çekirdeği (çiğit) ve yerfıstığı, meyvecilikte turfandacılık ve turunçgiller gelir. Son yıllarda soya üretimine 4/5'ini Adana vermektedir. Adana Sanayi Odası'nın 1991 verilerine göre ilde tekstil, deri hazır giyim, sentetik, elyaf, plastik. Kauçuk ve kimya sanayiine ilişkin toplan 592 adet fabrika ve kuruluş yer almaktadır. Ayrıca orman ürünleri, toprak ürünleri ve bitkisel yağ ve yan ürünlerini işleyen birçok kuruluş yer almaktadır. Bu kuruluşların birçoğu Seyhan ilçesi sınırları içerisindedir.

Seyhan hakkında yapılan yorumlar

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İLÇESİ SEYHAN. BİLGİNİZE :)

ciceksms
29 December, 11:45