Kitap ve Kaynaklar

Bu ülkeye sayısız yazar, şair, oyuncu gibi sanatçıları kazandıran Adana aynı zamanda bir çok eserde de kendinden bahsettirmiştir. Adana'nın kültürünü, yaşamını, sporunu ve diğer zenginlikleri konu alan kitap ve diğer kaynakların bir kısmı aşağıda listelenmiştir.

Yeni yorum ekle

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Kitap ve Kaynaklar hakkında yapılan yorumlar