Karataş

Karataş İlçesi Doğu Akdeniz bölgesinde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kurulmuştur. Adana merkezine uzaklığı 47 km’dir. Karataş ilçesinde Magarsus Kalesi, Anfi Tiyatro ve Athena Tapınakları Helenistik döneme ait Magarsus Antik kentinin önemli kalıntılarıdır. Magarsus adıyla anılan eski Karataş, bugünkü şehrin 5 km kadar batısında fenerin bulunduğu yamaç üzerindedir.

Biri han diğeri menzil olmak üzere iki Osmanlı eseri bulunmaktadır. Magarsus Örenyeri ve Tuzla'daki Akyatan Kuş Cenneti ilçenin en önemli turistik mekanlarındandır. Akyatan Gölü'nde caretta caretta ve chelonia mydas kaplumbağa türleri bulunmaktadır. Ayrıca ilçede Tuzla ve Karataş dalyanında çeşitli balık türleri bulunmaktadır. Özellikle Akdeniz'e özgü çipura ve levrek balıkları çok sayıda üretilmektedir.
İlçede yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Akdeniz iklimi hakimdir. Yıllık ortalama yağış miktarı metrekareye 75 kilogram olarak düşmektedir.

İlçe nüfusu, çok büyük tarım potansiyeli nedeniyle ilkbahardan itibaren gelen geçici tarım işçileri, yaz aylarında ise yazlık çadır turizmi ve denizden yararlanma amaçlı günü birlik gelişler nedeniyle bu aylarda normal sayısının 4 katına kadar çıkmaktadır.
İlçe turizminde iç turizm ağırlıklı olup, 1992 yılında Bakanlar Kurulu’nun yabancılara gayrimenkül satışını yasaklama kararı ile birlikte dış turizme açılma gayretleri tamamen durmuştur. İlçe merkezinde yerleşik nüfus toplu yerleşim görünümünde iken, sayıları 15’i aşan tatil siteleri ve Kamu tesisleri nedeniyle yerleşim sahil boyunca gelişmiştir.

Tarihi çok eskilere dayanan Karataş, askeri ve ticari yollar üstünde kurulmuştur. M.Ö. 1900'lü yıllarda Arvaza ve Huri Krallıklarının, M.Ö. 1530'lu yıllardan sonra da Hitit Krallığı'nın idaresine girmiştir. M.Ö. 1200'lerde önce Kue, sonra da Asur Krallığı'na geçmiştir.

Bilinen yazılı eserlerin çoğu Kue Krallığı zamanına rastlamaktadır. Karataş sırası ile Pers, Selevkos, Roma, Bizans, İslam Arapları ve Selçuk Türkleri devirlerini yaşamıştır. Antik devirlerinde "Magarsus" olarak bilinen bu yöre, ortaçağlardan itibaren "Karataş" olarak bilinmektedir.

Coğrafi durumu itibarı ile ilkçağda büyük önem taşıyan bu önemli şehir, aynı zamanda Ceyhan Nehri boyunca sıralanan Mollos, Mopsuhestia, Hemite ve Asitavandaya şehirlerine de bir kilit ödevi görmüştür. Mopsuhestia'nın kurucusu olan Mopos ile Anflokoz'un M.Ö. 1181 yılındaki mücadelelerine sahne olduğuna göre, Kilikya'nın önemli liman şehri olan Karataş, Mopsuhestia (Misis) gibi çok eski devirlerde kurulmuş bir şehirdir.

Karataş hakkında yapılan yorumlar