İmamoğlu

İmamoğlu ilçesi, kuzeyinde Kozan, güneyinde Yüreğir ve Ceyhan, doğusunda Ceyhan ve Kozan, batısında ise Aladağ ve Karaisalı ilçeleri olan bir ova ilçesidir.

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 43.361'dir. Bunun 30.428'si ilçe merkezinde, 12933'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin 18 köyü, 1 merkez belediyesi ve 6 mahallesi bulunmaktadır. Adana şehir merkezine 45 km uzaklıktaki ilçenin ana gelir kaynağı tarımdır. İlçenin temel gelir kaynağı tarımdır ama sulama sondaj kuyularından sağlandığı için yetersizdir.

Bu sebeple yılda alınan ürün sayısı azdır. Bunun yanında suyun olduğu yerlerde ürün çeşidi ve sayısı artmaktadır.
İmamoğlu ilçesinin tarihinin Adana ile Kozan'ın tarihçesi içerisinde incelenmesi gerekir çünkü İmamoğlu ilçe merkezinin oluşumu sonraki tarihlere rastlasa da ilçeye bağlı köylerde yerleşimin tarihi daha öncelere kadar dayanmaktadır. Bu nedenle ilçenin tarihçesini bağlı köylerden ve Adana ile Kozan'dan ayrı tutmamak gerekir.

İmamoğlu ilçe merkezi Adana il merkezine 45 km mesafede, Kozan ilçe merkezine 27 km mesafede olup; önceden Kozana bağlı olan bir bölgedir. Adana'dan Kozan'a, Feke'ye, Saimbeyli'ye, Tufanbeyli'ye giden yol güzergahı üzerinde bulunur. İlçenin bu coğrafik konumu aynı zamanda ilçenin tarihini de belirlemektedir.

İmamoğlu'nda yapılan araştırma ve kazılarda, Çörten Köyü Pekmezci bağlısında "altın ini" kalıntıları, Koyunevi köyünde "mozaik kalıntıları", Koyunevi Köyünde eski küplere rastlanmıştır. Bu bölgede bulunan en eski yerleşim kalıntılarıdır.   

İmamoğlu, Kozan-Kayseri ticaret yolu üzerinde bulunmasının ve Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan güzergahın buradan geçmesinin bir sonucu olarak tarihte hep önemli yerde bulunmuştur.

Bölge, Anadolu-Suriye eski ticaret yolunun üzerinde bulunduğu için, ticari bakımdan büyük bir önem taşımıştır. Bölgenin yerleşim tarihini, bilhassa ilk çağlar için Çukurova'nın tarihiyle birlikte incelenmelidir. Bugünkü İmamoğlu bölgesinin yerleşime uygun olmaması ile birlikte Kozan'daki ve Adana’daki Yönetimlerin hâkimiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.

İmamoğlu hakkında yapılan yorumlar