Feke

Feke’nin en belirgin kültür özelliği, "aşıklar diyarı" olmasıdır. Ünlü halk ozanı Karacaoğlan Feke’lidir. İlçenin Gökçeli mahallesinde doğmuş ve bu bölgede yaşamıştır. Karacaoğlan’ın anısına Feke ilçe merkezinde, Kültür Bakanlığı tarafından bir anıt yaptırılmıştır.

Feke İlçesi 36-37 kuzey enlemleri ile 34-35 doğu boylamları arasında Akdeniz Bölgesinin kuzey doğusunda yer almaktadır. Ortalama rakımı 620 m'dir. Adana'nın en eski ve turizme açık ilçelerinden biri olan Feke Toros dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Doğusu Saimbeyli ve Sumbas ilçeleri, batısı Yahyalı ilçesi, kuzeyi Develi ve Saimbeyli, güneyi Kozan ilçesi ile çevrili olup, yüzölçümü 1335 km²'dir. Adana'ya uzaklığı ise 122 km'dir. Kayseri'ye 230 km, Kozan'a 48 km'dir. Feke; Kozan, Tufanbeyli, Kayseri kara yolu üzerinde Feke(Asmaca) çayının iki yakasına kurulmuş yedi mahalleden oluşmaktadır. Nüfusu 5250'dir.
    
Feke engebeli araziler üzerine kurulmuştur. Sarp dağlar çoğunlukta olup, çok geniş bir orman alanına sahiptir. Seyhan nehrini oluşturan kolları tarafından yarılmış derin vadiler’den oluşmaktadır. En yüksek dağı Tahtafırlatan Bakırdağı'dır. Denizden yüksekliği 2495 m'dir. Feke Dağı 1838 m Çidemdağı 1804 m.Tekeç (Tanrı) Tepesi 1622 m, Çağılsaklar dağı 1588 m, Aslantepe 1319 m, Kabaktepe 1505 m'dir. Feke'de arka arkaya sıralanmış irili ufaklı tepeler tek ve sıra dağları oluşturmaktadır. Bu tepelerin ve dağların üzerleri kayalık olan yerleri hariç sık ormanlarla kaplıdır. Bu dağlar genellikle genç ve volkanik oluşumlardır. Kızılçam, karaçam, sedir, ardıç, meşe, gibi ağaçların oluşturduğu bitki örtüsü hakimdir.

Yeni yorum ekle

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Feke hakkında yapılan yorumlar