Ceyhan

Fenikeliler döneminden beri bir yerleşim merkezi olan Ceyhan çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. 1516 yılından itibaren Osmanlı idaresine giren Ceyhan, 1864’te Kırımdan gelen Nogay Türklerinin buraya iskanı ile Yarsuvat, II. Sultan Abdülhamit döneminde ise Hamidiye, daha sonra da Ceyhan nehrinden dolayı 1926 yılında Ceyhan ismini almıştır. İlçe Adana'ya 43 Km. uzaklıkta olup, yüzölçümü 1.426 km2'dir. İlçenin 71 köyü bulunmaktadır.
Ceyhan Türkiye'nin ekonomik olarak en gelişmiş ilçelerinden biri durumunda olup Ortadoğu petrolleri ve Orta Asya enerji kaynaklarının dünyaya açılmasında anakapı görevi görmektedir. Son 20 yılda bir enerji şehri konumuna gelmiştir.

Adana'nın en büyük ilçesi olan Ceyhan, Toros dağlarından denize doğru uzanan Yukarı Çukurova bölümünün ortasında, Ceyhan Nehrinin doğu sahilinde kurulmuştur. Güneyde Yumurtalık, Kuzeyde Kozan, kuzeybatısında İmamoğlu, Kuzeydoğusunda Kadirli, Doğuda Osmaniye, Hatay ilinin Erzin ilçesi ve Batıda Yüreğir ile komşudur. 2000 yılı sayımına göre nüfusu 179.338'tür.  108 bin merkez nüfusa ve 1427 km² yüzölçümüne sahiptir. Adana'nın 50 km doğusunda, Ceyhan Irmağı kenarında, TEM ve E-5 karayolları arasında yer alan ilçede, Çukurova'yı meydana getiren ovalardan en büyüğü olan Ceyhan Ovası yer almaktadır. Tarihsel gelişimi M.Ö. 1900'lü yıllara kadar uzanan ve eski çağlardan bu yana önemini yitirmeyen Ceyhan ilçesi, sahip olduğu tarımsal potansiyel ve buna dayalı çok sayıdaki sanayi ve ticari kuruluşları ile güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir.
Ceyhan Türkiye'nin ekonomik olarak en gelişmiş ilçelerinden biri durumunda olup Ortadoğu petrolleri ve Orta Asya enerji kaynaklarının dünyaya açılmasında anakapı görevi görmektedir. Son 20 yılda bir enerji şehri konumuna gelmiştir. Ceyhan tarihi devirler boyunca Hitit, Fenike, Mısır'lılar, Asurlular, İran, Makedonya, Roma, Şelekos, Bizans, Moğol ve Kölemen devletleri arasında el değiştirmiştir. Kırım Savaşı sıralarında, Kırım'dan gelen Nogay Türkleri ile 1877 tarihinden sonra Rumeli'den gelen muhacirler, ilçenin bugünkü bulunduğu yere (Toktamış, Ketermeti, Yılankale, Çiftlikler, Hamitbey ve Sirkeli köylerinde) yerleştirilmişlerdir. Çiftlikler köyüne yerleşen muhacirler buraya Kıpçak ismini vererek çiftçilik ve hayvancılık yapmışlar, sonraları suları yetmediği için Ceyhan nehrinde faydalanmak düşüncesiyle bugünkü şehrin bulunduğu yere taşınmışlardır. Köy burada büyüyerek bucak olmuş, hayvanlarını ırmaktaki suvatta suladıklarından buraya Yarsuvat adı verilmiştir.    
Yarsuvat'ta, ilk minareli cami yapıldıktan sonra adı, «Minareli Köy» olarak da söylenmeğe başlanmış, muhacirler gelip yerleştiğinden "Muhacir Bucağı" da denilmiştir.
Hicrî 1309 tarihinde II. Abdülhamit'in fermanı ile Yarsuvat Bucağı "Hamidiye" adı ile ilçe olmuş; Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra Örfiye olarak değiştirilmiş, daha sonra içinden geçen Ceyhan nehrine izafeten 3 Mayıs 1926'da Ceyhan adını almıştır. İlçe sınırları içerisinde görülebilecek tarihi eserler: Yılankale, Dumlu Kalesi, Haydar Ağa Cami (Kurtkulağı), Kurtkulağı Kervansarayı, Sirkeli Höyüğü, Ulu Cami, Muradiye Cami,  Durhasan Dede Türbesi'dir.

Ceyhan hakkında yapılan yorumlar