Adana'ya Kar Yağmış

Adana, hiçbir zaman herhangi bir vilâyet olmadı. Kendine mahsus ve 'dik'ti. 'Esprisi' olan bir yerdi. Tantanası olan bir yerdi. Behçet Çelik elinizdeki kitabın Sunuş'unda belirtiyor; Adana'yı çağrıştıran öyle çok imge var ki: Sıcak, pamuk, portakal, pamuk işçileri, tekstil, kebap, şalgam, kabadayılık, küfür, edebiyat... Veya, Can Kozanoğlu'nun 'dışardaki' Adanalı karikatürü hakkında söyledikleri: Zengin, kaba, küfürcü, kavgacı, âlemci, eğlenceli, erkek…
"Adana'ya Kar Yağmış / Kar Altında Gül Varmış…" Bu kitap, Adana'ya yağan kara ve kar altındaki güllere bakıyor, diyebiliriz. Son yirmi yılda Türkiye'nin geçirdiği büyük dönüşüm, Adana'yı göreli bir 'önemsizleşmeye' itti. Adana'nın özlenir hale gelmiş eski zamanları, eski çehreleri nasıldı? Adana sanayii nasıl gelişti? Endüstrinin 'patladığı' şaşaalı zamanlar nasıl yaşandı? '70'lerin siyasal kutuplaşma ortamı Adana'yı nasıl başka birçok yerdekinden fazla ayağa kaldırdı?
Adana'nın etno-kültürel yüzlerine de bakılıyor kitapta: Türkmenler, Araplar, Nusayriler, Kürt göçmenler…
Yılmaz Güney, Orhan Kemal; Adana'nın onlardaki harcı ve onların Adanası…
Adana'nın meşhur eğlence dünyası, mutfağı, sıcağı, yaylası… Kenar mahallesi, eşkıyası… Adana futbolunun yükseliş ve düşüşü…
Tabii "küfre ve erkeğe kesmiş" Adana ve Adana'nın kadınları…
Çoğu bir yerinden Adanalı olan yazarların; Nebahet Akverdi, Suavi Aydın, Salih Bolat, Neslihan Cangöz, Simten Coşar, Behçet Çelik, Bilge Çelik, Musa Dağdeviren, Feridun Düzağaç, Kudret Emiroğlu, Adnan Gümüş, İnan Keser, Ş. Mine Kılıç, Can Kozanoğlu, Hayri Kozanoğlu, Hakan Mertcan, Coşkun Ongun, Ali Özgentürk, Nurhan Tekerek, Mehmet Tepebaşı, Mustafa Uçar, E. Taçlı Yazıcıoğlu, Yavuz Yıldırım, Nihat Ziyalan’ın katkılarıyla.


İÇİNDEKİLER

7      Sunuş • BEHÇET ÇELİK
25    Yılmaz Güney ve Adana • ALİ ÖZGENTÜRK
45    Adana ve Orhan Kemal • BEHÇET ÇELİK
65    Eriyik ve Tortu: Adana’daki Karışma ve Karışmama Halleri • ADNAN GÜMÜŞ
113  Çukurova Tarihinde Yörükler ve Türkmenler • SUAVİ AYDIN
141  Adana Nusayrileri • İNAN KESER
157  Adana Arapları ve Eşkıya Cerzun • HAKAN MERTCAN
171  Adana Dışında Adanalı Olmak • CAN KOZANOĞLU
183  Adana’nın Beş Harfi AAAAA • NİHAT ZİYALAN
203  Güneş Fiilinin Bütün Zamanları • SALİH BOLAT
211  Başka Bir Adana’dan Anılar • HAYRİ KOZANOĞLU
227  Adanalıyık... • MEHMET TEPEBAŞI
243  Portakal Çiçeği Kokusu, Yaşar Kemal Haseti...
        Nafile Adana Erkektir • E. TAÇLI YAZICIOĞLU
261  Gözlerimde Hüzün Dolu Bir Tebessümdür Adana... • FERİDUN DÜZAĞAÇ
267  Adana’da Sanayi ve Sanayiciler Hakkında • KUDRET EMİROĞLU
305  Adana’nın Eğlence Dünyasından;
        Seyhan Saz’dan Cafe-Barlara... • NURHAN TEKEREK
321  Adana Mutfağı • MUSA DAĞDEVİREN
335  1945’lerde Adana Kız Lisesi • BİLGE ÇELİK
353  Hükümsüz Bir Adana - İstanbul Hikâyesi • SİMTEN COŞAR
371  Adana Erkeğe ve Küfre Kesmiştir • NESLİHAN CANGÖZ
379  950 Kilometre • Ş. MİNE KILIÇ
393  Adana’nın Kenar Çocukları: “Kayıp Giden Zamanlar” • HAKAN MERTCAN
409  Bizim Oralar, Bizim Yaylalar • COŞKUN ONGUN
425  Adana Evleri • NEBAHET AKVERDİ DOKUZOĞLU
431  Memleket Futbolunun İki (Paralel) Aynası:
        Adana Demirspor - Adanaspor • YAVUZ YILDIRIM - MUSTAFA UÇAR
445  Adana Yerel Gazozculuğuna Kısa Bir Bakış • HAKAN MERTCAN

Adana'ya Kar Yağmış hakkında yapılan yorumlar