Adana'nın Tarihi

Adana ve Çukurova’nın ortak tarihi Büyük İskender’den Mustafa Kemal Atatürk’e büyük kahramanları ve Hititlerden Osmanlılar’a büyük devletleri barındırmaktadır.

Tarsus - Gözlükule, Mersin - Yumuktepe, Kadirli - Karatepe gibi arkeolojik çalışmaların verdiği sonuçlarla, Tepebağ, Çavuşlu, Sirkeli, Termel ve İncirlik höyüklerinde yapılan sondajlar Çukurova' nın Yontmataş Çağı’ndan günümüze kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığı görülmektedir.

Çukurova'nın tarihte Kilikya olarak anılmıştır. Tarihçi Heredot , Agenor' un oğlu Kilix'in bu bölgeye yerleşerek buralara Kilikya adını verdiğinden bahsetmekte ve Kilikya adını Kilix'e atfetmektedir. Kilikya adına M.Ö. IX. yüzyılda Homer'in İlyada'sında da rastlanmaktadır. Toros Dağları'nın Güney yönünde, Maraş'dan Antalya'ya kadar Kuzey - Doğu'dan Güney - Batı'ya doğru uzayan Kilikya Erdemli ile Silifke kasabaları arasındaki Limonlu Çayı ile ikiye ayrılmaktadır. Bu çayın doğusunda kalan kısım Ovalık Kilikya'nın batısında kalan kısım ise Dağlık Kilikya' dır.

Milattan 15 asır önce Hitit Federasyonuna katılan ve sonra Asurluların egemenliğine giren bu bölge daha sonra sırasıyla İranlıların, Makedonyalıların, Selefkusların ve Romalıların işgaline maruz kalmıştır. Birinci Yüzyılın ilk yıllarına rastlayan Roma işgali sırasında Adana, Misis, Anavarza, Ayaş, Mallos, Megarsos, Tarsus ve Korikos şehirleri Anadolu’nun, idari, siyasi ve ekonomik alanlarda en önemli şehirleri arasında olmuşlardır. Bizanslıların ilk zamanlarında da bu gelişme devam etmiştir. Sonraki zamanlarda Çukurova topraklarına müslümanların akınlar düzenlediği ve aralıklı da olsa ele geçirdikleri bilinmektedir. Bizans ve Araplar'ın arasında el değiştiren topraklar belli bir süre sonra Anadolu Selçuklu sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah egemenliği altına girmiştir.

Sonraları Haçlılarla Ermenilerin eline geçen Adana ve Çukurova coğrafyası,  Ramazanoğulları ile beraber sürekli olarak Türkler'in eline geçmiştir. 16. yüzyılda Ramazanoğulları’nın Osmanlı egemenliğini tanımasıyla yönetim Osmanlılar'a geçmiştir.

"Adana Tarihi" başlığı altında ilk çağlardan günümüze Çukurova ve Adana'ya hakim olan bir çok uygarlık yer almaktadır.

Video

Adana Video izle

Yeni yorum ekle

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Adana'nın Tarihi hakkında yapılan yorumlar