Adana'nın Coğrafi Yapısı

Adana, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesi'nin Doğu Akdeniz Bölümünde yer alan 14.030 km² yüz ölçümüne ve 1.682.250 nüfusa (1997 sayımı sonuçları) sahip bir ildir. İlçe sayısı 13 olan Adana'nın 46 Belediyesi, 550 köyü bulunmaktadır. Adana ilinin merkezi yine aynı adla anılan Adana kenti olup, Adana ili ve il merkezi Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim bölgelerinden olan Çukurova Deltası'nda yer alır ve esas olarak gelişimi ve ekonomisi tarımsal üretim ve tarıma dayalı endüstri yoğunlukludur. 05.06.1986 tarihinde çıkarılan 3306 sayılı yasa ile Büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. 28.10.1996 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Osmaniye İlçesi Adana'dan ayrılarak İl olmuş, Adana'nın Kadirli, Düziçi, Bahçe ilçeleri Osmaniye'ye bağlanmıştır.

Adana kenti, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova Deltası'ndan kuzeydeki dağlara doğru hafif bir eğimle yükselen alüvyal dolgu taraçalardan biri üzerinde, denizden yaklaşık 40 km içeride (ve kuzeyde) kurulmuştur. Denizden yüksekliği il merkezinde 23 m'dir, Seyhan nehri, bu düzlükte bir kaç metre gömülmüş geniş bir yatak içinde kentin kuzeyinden güneyine akar. Irmakla kentin kurulduğu düzlük arasındaki düzey farkının azlığından doğan sel baskınları, Seyhan Barajı'nın yapımından sonra hemen hemen ortadan kalkmıştır. Adana kentinin çekirdeğini, sırtını doğuda Seyhan ırmağına dayamış olan Tepebağ yükseltisinin çevresindeki dairesel yerleşim oluşturur. Roma döneminden kalma Taş Köprü, burayı Seyhan'ın sol kıyısına bağlar. Uzun süre orta halli bir taşra kenti özelliğini koruyan, nüfusu 20-30 bini aşamayan Adana; 19. yy'ın ikinci yansında gelişmeye başladı. Bu gelişme özel¬likle 1950'den sonra hızlanarak Adana'ya bugünkü büyük kent özelliğini kazandırdı. 1886da, kent, demir yoluyla Mersin Limanı'na bağlandı. Hicaz demir yolu Birinci Dünya Savaşı yıllarında Torosları aşarak Adana'ya ulaştı. Bu gelişmeler sonucu kent, özellikle 1950'den sonra eski çekirdeğin çevresinde daha çok Kuzey-Batı'daki istasyona ve batıya doğru olmak üzere hızla yayıldı, çekirdek bölümde kimi düzenlemeler yapıldı. Planlı yeni mahalleler kuruldu, geniş caddeler ve parklar açıldı. Bu gelişmeler sırasında büyüme Seyhan'ın sol yakasına taştı. Türkiye'deki kentleşme sürecinin en hızlı olduğu yerleşmelerden biri olan Adana, Akdeniz Bölgesi'nin ticaret, sanayi ve sermaye piyasası bakımlarından en önemli merkezidir. Gelişmiş bir yol şebekesinin kavşak noktası olan Adana'da, havaalanı, çeşitli düzeyde eğitim kurumları, Çukurova Üniversitesi ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi vardır.

Yeni yorum ekle

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Adana'nın Coğrafi Yapısı hakkında yapılan yorumlar

Güzel ama çok uzun lütfen biraz kısaltın. :D teşekkürler.

Ziyaretçi (not verified)
6 January, 15:06

güzel yazı teşekkür ederiz.

Ziyaretçi (not verified)
25 December, 17:25

ya çok kötü ders için lazım offff ya çok uzun ama iyi

Ziyaretçi (not verified)
17 December, 20:50

çok güzel olmuş adana tşkrlr.

mertcan koşar (not verified)
25 February, 14:12

berbat

Ziyaretçi (not verified)
17 December, 20:51

teşekkür ederim tam istediğim bu olmalı

Ziyaretçi (not verified)
2 January, 11:55

güzel yazı teşekkürler

Lindaxx (not verified)
27 December, 02:04

çok güzel olmuş ama benim için biraz fazla tşklr

Ziyaretçi (not verified)
19 December, 19:27

aynen

Ziyaretçi (not verified)
6 January, 15:07