Adana İsminin Kaynağı

Ramazanoğulları Beyliği ve Osmanlılar zamanında Adana; Erdene, Edene, Ezene, Azana ve Batana olarak adlandırılmıştır.

Adana'ya ait ilk bilgi ve belgelere, Hitit devletinin başkenti Hattuşa'da (Boğazköy) çıkan kaya tabletlerinde rastlanmaktadır. Hititler, Çukurova'nın bütününü URU ADANIA (Adana yöresi) olarak adlandırmışlardır. M.Ö 1650 yılında Hitit ve Kizzuvatna kralları arasında yapılan antlaşmada ADANIA ismi geçmektedir.

Adana'nın eski çağlara ait tarihi hakkında kesin bilgi bulmak
güçtür. Ancak bununla birlikte Adana'nın kuruluşu bazı mitolojik
olaylarla ve söylencelerle günümüze kadar süregelmiştir. Bunlardan en
yaygın olanı, Bizanslı İstefan Adana'yı Tarsus'la harbeden Adanos ve
Saros adında iki kardeşin kurdu­ğunu ve bunlardan Adanos'un ismini
şehre ve Saros'un da ismini nehire koyduklarını yazmaktadır. Her ne
kadar bu bir mitolojik hikâye olsa da Adana'nın eski bir yerleşim
bölgesi olduğunu belirtmesi bakımından ilginçtir.

Adana'ya ait ilk kesin bilgi ve belgelere, Hitit devletinin başkenti
Hattuşa'da (Boğazköy) çıkan kaya tabletlerinde rastlanmaktadır.
Hititler, Çukurova'nın bütününü URU ADANIA (Adana yöresi) olarak
adlandırmışlardır. M.Ö 1650 yılında Hitit ve Kizzuvatna kralları
arasında yapılan antlaşmada ADANIA ismi geçmektedir.

Adana İsminin Kaynağı hakkında yapılan yorumlar

Adana adının kaynağı kısmında "Adana'ya ait ilk kesin bilgi ve belgelere, Hitit devletinin başkenti
Hattuşa'da (Boğazköy) çıkan kaya tabletlerinde rastlanmaktadır." denmektedir. bunu belgeleyen ve kanıtlayan kabul edilebilir kaynağınızı bildirirseniz. yazmakta olduğu Adana ile ilgili kitapta kaynak olarak kullanabilir. saygılar.

ADEM YILDIZ (not verified)
2 September, 16:27